A visegrádi országok családnévszótára

A visegrádi országok családnévszótára

A visegrádi országok családnévszótára a Visegrádi Csoport országaiban leggyakoribb családnevek többnyelvű, online, nyílt hozzáférésű szótári feldolgozása. A szótár a következő intézmények névkutatóinak együttműködésében készült: a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Nyelvi Intézete, Prága (Csehország), az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Magyarország), az Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań (Lengyelország) és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia).

A projektet a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozta a Nemzetközi Visegrádi Alap Visegrad Grant pályázatából. Az alap küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó elképzelések előmozdítása.


© 2024 A szerkesztők